2015 Dráma Faoi Scáth

Faoi Scáth

Faoi Scáth
Dráma le Patricia Burke Brogan, aistrithe ag Helen Ní Shé, á cur i láthair ag Aisteoirí an Lab. "Léiriú cumhachtach cumasach thar a bheith ceannródaíoch atá anseo, ar scéal a éilíonn deora agus gáire araon orainn ón gcéad nóiméat de, is é suite i dtigh níocháin Mhagdalaine sna seascaidí" (Ceaití Ní Bheildiúin).
Níl an dráma seo oiriúnach do leanaí (moltar 15+).
Is oth linn nach féidir freastal ar chathaoireacha rotha don léiriúchán seo.

A play by Patricia Burke Brogan, translated by Helen Ní Shé and staged by Aisteoirí an Lab. "Faoi Scáth is a powerful moving production, innovative in its delivery. The story, set in a Magdalene Laundry in the nineteen sixties, draws both tears and laughter from the outset" (Ceaití Ní Bheildiúin).
This play is not suitable for children (15+ advised).
We regret we cannot provide wheelchair access for this production.

2014 Mise, Subhó agus Maccó

mise subhó agus macco

06/12/14
Mise, Subhó
agus Macco
Dráma le Biddy Jenkinson
An Taibhdhearc, An tSráid Láir, Gaillimh, Éire,


Scéal faoi thriúr atá gan dídean atá in Mise, Subhó agus Maccó ina bhfuil idir ghreann agus ghol. Tá an t-údar Biddy Jenkinson, file, gearrscéalaí agus drámadóir, ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge is bisiúla dá bhfuil ann faoi láthair.

06/12/14
Drama written by Biddy Jenkinson
Directed by Áine Moynihan

An Lab agus An Taibhdhearc, Middle Street, Galway

Aisteoirí An Lab's production of this brilliant tragi-comic play by Biddy Jenkinson will be performed in Galway. Don't miss it!

This play explores the lives of three eccentric characters who live on the fringes of society. It acts as a critique of the divisions the so-called Celtic Tiger economy has created by polarising social and economic inequalities in Ireland.

AnnÓg Arís!

An Lab

AnnÓg Arís!

Ceardlanna Drámaíochta do Dhéagóirí (14 – 18 bl)

Cumadóireacht agus Craic Chruthaitheach

Cabhrófar leo siúd ar bheagán Gaeilge

Ag obair i dtreo léiriú stáitse

Áisitheoir: Micheál Ó Cinnéide

Chun clárú glaoigh ar Áine ag 087/8546572<

11/12.05/2013 8pm Sath/Sat, Domh/Sun. PLÉASC,

An Lab

Beidh PLÉASC dráma nua-scríte ag Brenda Ní Ruairc agus Micheál Ó Cinnéide le hAisteoirí AnnÓg ar stáitse in An Lab ar an Satharn agus an Domhnach seo chugainn, 11ú agus 12ú Bealtaine, faoi stiúir Mhichíl Uí Chinnéide.Tá idir ceol, rómánsaíocht agus greann sa scéal seo faoi ghrúpa déagóirí a thagann le chéile chun ullmhú le haghaidh an Battle of the Bands.

Cloisfear cuid den cheoil a chumadh ag na daoine óga féin le linn do Rónán Ó Snodaigh a bheith ag obair leo mar Chumadóir Cónaithe faoi Scéim na nEalaíon le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta. Tosnóidh an drama ag 8pm.

Táille dorais €8/€5. Fón 0878546572

PLÉASC – a new play devised and written by Brenda Ní Ruairc and Micheál Ó Cinnéide with members of AnnÓg Youth Theatre Company takes to the stage in An Lab next Saturday and Sunday, May 11/12 under the direction of Micheál Ó Cinneide.

The play, which revolves around a group of young musicians who are practising to take part in the Battle of the Bands is a lively mix of music, romance and humour.

It includes some music composed by the young people themselves, inspired by Rónán Ó Snodaigh during his recent residency at An Lab under a scheme supported by Ealaín na Gaeltachta.

The play starts at 8pm. Tickets €8/€5. Phone: 0878546572

Branwen Tionscnamh Drámaíochta. le Micheál Ó Cinnéide

An Lab

Tionscnamh eile atá á phleanáil againn le tamall i dteannta le Theatr Felinfach sa Bhreatain Bheag agus Feisean nan Gaedhael in Alba ná 'Branwen'. Tá sé seo bunaithe ar scéal ós na 'Mabinogi' atá lonnaithe idir An Bhreatain Bheag agus Éire agus beidh forbairt á dhéanamh ag an dá ghrúpa amharclannaíochta ar an scéal i rith an Gheimhridh agus ceol le cur leis á chumadh ag Feisean nan Gaedhael. Cuirfear seó bunaithe ar an obair seo ar siúl sa Lab i rith saoire na Cásca seo chugainn. Tosnóidh na cleachtaithe ag tús na Samhna agus beidh an-bhéim ar an bpróiséas. Cothófar caidreamh idir grúpaí éagsúla tríd na meáin sóisialta agus beidh an seó trí-theangach - Gaeilge, Gaidhlig agus Cymraeg (Breatanais). Tá an tionsnamh seo urraithe ag an Esmee Fairbairn Foundation agus Iomairt Cholmcille.

BRANWEN: An Chúis
D'oscail doirse An Lab don bpobal an chéad uair i Samhain 2008 agus cruthaíodh baile don Chomhlacht Amharclann na nÓg "AnnÓg'.

Ón lá sin amach táimid ag faire amach do thionscadail suimiúla nuálacha.

Measaimid go bhfuil sé oiriúnach turgnaimh ealaíonta bheith ar siúl in iar-shaotharlann eolaíochta.
v Dá bhrí sin, nuair a tháinig Eibhlín de Paor ó Ealaín na Gaeltachta le triúr ón mBreatain Bheag ar cuairt chugainn – Dwynwen Lloyd Evans ó Theatr Felin-Fach, Meic Llewellyn ó Celtic Neighbours i dteannta Gwyn Jones, Stiúrthóir Oriel Plas, Glyn-y-Weddw – agus nuair a mholadar tairiscint iontach dúinn, ní raibh aon tslí gur féidir linn iad a dhiúltiú.

B'é an smaoineamh chun aisteoirí óga na Breataine Bige a thabhairt don Daingean le scéal miotaseolaíochta na Breataine Bige a chomhléiriú le hAnnÓg, agus go mbeadh ceol ar leith nua-chumtha dó ag Feisean nan Gaedhael ó Alba, an sórt tionscadail mearaí a bhí riachtanach lenár samhlaíocht a spreagadh agus sinn a mhealladh lasmuigh den mbosca.

Mar tá sé deacair teacht ar scrioptanna maithe oiriúnacha as Ghaeilge; bhí roinnt ábhar nua coimisiúnaithe agus léirithe againn don raidió agus don stáitse. Bhí ár gcuid iarrachtaí ar chumadóireacht le grúpaí eile cheana idir torthúil agus taithneamhach. Bhraitheamar go mbeadh ár ngrúpa, faoi stiúir Mícheál Ó Chinnéide, fear óg cruthaitheach áitiúil, lán ábalta tabhairt faoin a leithéid d'eachtra.

Agus cén slí ab fhearr chun tabhairt faoi ná comhléiriú a dhéanamh le grúpa a deirtear atá 'cruthaitheach, daonlathach, comhpháirtíocht-bunaithe agus fréamhaithe i gcultúr tuaithe na Breatnaise.'

Nach mar sin go mba bhreá linn go gcuirfí síos orainn féin? (Ach an Ghaeilge a chuir in ionad na Breatnaise!)

Bhí an chéad chruinniú againn sa tseomra feistis.

Ó shin tá an obair ag dul ar aghaidh ag ár n-áisitheoirí cruthaitheacha – Anna agus Catherine sa Bhreatain Bheag agus Micheál in Éirinn – le linn do Dougie agus a cheoltóirí a bheith ag cumadóireacht fonn nua san Albain.

Agus sinn ar fád spreagtha ag díograis neamheaglach Mheic!

Ar ball, bogfaimid ar stáitse le chéile.

Beidh sean-chathanna athachtaithe.

Beidh cairdis nua, bunaithe ar Facebook, forbartha sa phróiseas léiriúcháin.

Cloisfear glór na dtrí teangacha Ceilteacha sa Lab.

B'fhéidir nach dtuigfimid go hiomlán a chéile – ach snífidh an ceol sinn isteach i gcomhaontas draíochtach amháin.

Agus beidh an craic go diail!

Why BRANWEN?:

In November 2008 An Lab first opened its doors to the public and became a home for our Youth Theatre Company 'AnnÓg'.

From that day on we have been on the lookout for interesting and innovative projects.

After all, An Lab is a former science laboratory. Its only fitting, we think, that it be used now for experiments of an artistic nature.

So when Eibhlin de Paor of Ealaín na Gaeltachta brought three Welsh visitors to view our space - Dwynwen Lloyd Evans from Theatr Felin-Fach, Meic Llewellyn from Celtic Neighbours along with Gwyn Jones, Director of Oriel Plas, Glyn-y-Weddw and they made a wonderful, ambitious proposal to us, there was no way we could refuse to be involved.

The idea of bringing young Welsh actors to Dingle to jointly present a story from Welsh mythology with our company AnnÓg, and to have new music composed and performed for that production by Feisean nan Gaedhael of Scotland was just the kind of crazy project we needed to fire our imaginations and get us thinking outside the box.

After all, good, relevant scripts 'as Gaeilge' are hard to come by. And we'd already commissioned and performed a number of new works for radio and stage. Previous attempts to devise had proved fruitful and fun. We felt this group, with Micheál Ó Cinnéide at the helm as Director/Facilitator would be well capable of such an adventure!

And how better to set out than to collaborate with a group described as 'creative, democratic, participant-led and rooted in rural Welsh-language culture.'

Sure isn't that how we'd love to be described ourselves! (Just substitute Irish for Welsh!) That first meeting took place in a dressing room.

Since then the work has progressed in the able hands of our facilitators – Anna and Catherine in Wales, Micheál in Ireland, while Dougie and his musicians are dreaming up new tunes in Scotland.

All of us inspired by Meic's enthusiasm and derring-do!

Soon we will all move onstage together.

Old battles will be re-enacted.

New friendships, founded on Facebook, will be forged in the production process.

An Lab will resonate with three Celtic languages.

We may not understand every word – but the music will weave us into a magical, collective whole.

And the 'craic' will be mightyCumadóir Cónaithe - Ronán Ó Snodaigh

An Lab

Bhí Rónán Ó Snodaigh ceapaithe mar Chumadóir Chónaithe d'AnnÓg/An Lab faoi Scéim Forbartha na nEalaíon ag Ealaín na Gaeltachta. Chuir sé ceolchoirm ar siúl sa Lab ar an an 25ú Deireadh Fómhair do scoláirí ón bPobalscoil ( agus bhí ceardlanna rialta ar siúl aige gach Céadaoin ag a 4. i.n. ó thús na Samhna go dtí aimsear na Cásca 2012.


AnnÓg - Ceardlanna Reatha

An Lab

Gnéithe den Amharclannaíocht do dhaoine óga gach Ceadaoin 4.00-6.00 i.n.
Tuilleadh eolais ó Áine Moynihan 087-8546572 nó ainemoy@eircom.net
Bí le AnnÓg ar Facebook.

AnnÓg – Léirithe,

Scrollaigh le haghaidh breis eolais ->

An Lab

Is iad na príomh léirithe a chuir AnnÓg i láthair ná: An Mhaighdean Mhara (bunaithe ar thaispeántas ealaíne le Kate Buckley), Macalla (Comóradh ar thréigint an Bhlascaoid Mhóir in Ionad an Bhlascaoid) Quack-a-Doodle (Pantomím)
Le Luí na Gealaí le JM Synge, aistrithe ag Domhnall Mac Sithigh. Dheineamar camchuairt leis an ndráma seo timpeall na Mumhan, go Taibhdhearc na Gaillimhe agus go Féile na hAmharclainne i mBleá Cliath i '04. Fuaireamar árd-mholadh ó léirmheastóir drámaíochta an Irish Times

06/07/13/14.12.06 An Préachán Bán

An Préachán Bán

An Préachán Ban le Maria Ní Mhurchú a léiríodh i Centra an Daingin. Bhí 'An Préachán Bán', le Maria Ní Mhurchú lonnaithe in ollmhargadh agus deineadh léiriú de in Ollmhargadh Centra ar Phríomhshráid an Daingin ar na dátaí seo a leanas: 6ú, 7ú, 13ú, 14ú Nollaig 2006. Scéal Rianna a bhí sa ghearrdhráma seo. Cuireadh déagóir in aithne dúinn, a bhí suaite, cráite. Bhí féith na samhlaíochta agus na filíochta go smior ins an gcailín, agus do tháinig sé sin transa le linn an léiriú. Páirteach sa dráma do bhí: Niamh Ní Chonchúir, Jessica Nic Aonghusa, Fodhla Ní Chonchúir, Elaine Dold agus Páidí Ó Muircheartaigh. S'í Áine Moynihan a bhí i mbun léirithe. Bhí ghnó sa tsiopa mar ab ghnáth. S'é an tealaíontóir ó Dhún Chaoin, Domhnall Ó Bric, a dhein dearadh ar an bpóstaer.

Iad ag Caint le Felicity Hayes-McCoy a léiríodh amuigh faoin aer mar chuid d'Fhéile na Bealtaine '07
Raic le Aodh ODomhnaill chun ár spás nua Lab na Mainistreach a oscailt i Samhain '08
Rún n Rúise Dráma nua-cumtha ag an ngrúpa faoi stiúir Rachel Ní Fhainnín d'Fheile na Bealtaine '09
Chun na Farraige Síos i gcomhair le Fondúireacht an Bhlascaoid faoi stiúir Áine Moynihan ag Ceiliúradh an Bhlascaoid, Samhain '09 agus arís in An Lab in Aibreán '10
Port na Mammies Dráma nua-scríofa ar choimisiúin ag Ceaití Ní Bheldiúin faoin stiúir ag Áine Moynihan in An Lab, Aibreán '10

Dhá ghearr-scannán déanta againn:
Ná Lig Ár Maidí le Sruth agus Scáthán
Cúig Chinn de Dhramaí Raidió coimisiúnaithe agus léirithe againn ar Raidió na Gaeltachta:
Chez Lulu le Biddy Jenkinson
Na Bábóga le Éilís Ní Dhuibhne
Na Blípeanna le Maria Ní Mhurchú
Rian Fir le Dairena Ní Chinneide
Clé Deas le Biddy JenkinsonSorcais

An Lab

Chuireamar sraith ceardlainne sorcais ar siúl i gcomhar leis na dearthaireacha Fanzini agus mar thoradh orthu chuireamar taispeantas d'amharclannaiocht sraide bunaithe ar theama Santiago de Compostella ar siúl i rith Feile na Bealtaine '07

Ealaíontóirí

An Lab

I measc na healaíontóirí gairmiúla a d'oibrigh le AnnÓg tá na corografadóirí Caimin Collins agus Fearghus Ó Conchúir agus an Stiúrthóir Noel Ó Briain, iar-Cheannaire ar Dhrámaí Telefíse in RTE, Andrew Duggan, Kate Buckley, Úna Ní Shé, Caoimhghin Ó Fraithile, Ceaití Ní Bheldúin, Domhnal Ó Bric, Áine Ní Chíobháin, Ciara Nic Ginneá, Jindra Stanek, Bosco Ó Conchúir agus baill Aisteoirí Bhréanainn, Rachel Holsted agus Aoife Ní Ghrainbhéil, Rachel Ní Fhainnín, Simon Ó Faoláin agus Domhnal Ó Bric

Aisteoirí Annóg

An Lab

Fuair roinnt mhaith d'aisteoirí AnnÓg taithí agus fostaíocht le TG4 agus comhluchtaí gairmiúla eile, ina measc Seán Mistéal (Ros na Rúin), Céitílís Ní Bheaglaoich agus Sláine Hutchinson (Aifric), Sinéad Ní hUallacháin (Raidió na Gaeltachta), Eibhlís Ní Ghairbhí (TG4), Ciarán Mac Liam (Siamsa Tíre), Liam Antaine Ó Cathasaigh (Siamsa Tíre)