Cé go bhfuil An Lab gan a ionad féin faoi láthair, táimid ag leanúint ar aghaidh leis an gclár imeachtaí a bhí beartaithe againn sara bhfuarthas sinn féin gan dídean. Thoiligh An Díseart láithreacha a chur ar fáil d'ár n-imeachtaí i rith Deireadh Fómhair.

Although An Lab is currently without it's own premises, we are proceeding with the programme of events arranged before we found ourselves homeless. An Díseart have kindly agreed to provide spaces for our October events.